Navnenyt

Afdeling for Psykoser henter ny cheflæge i egne rækker

Marie Brandsborg, ny cheflæge i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien. Foto: Psykiatrien i Region Midtjylland

Marie Brandsborg tiltræder 21. februar som ny cheflæge i Afdeling for Psykoser ved AUH Psykiatrien. Udover knap 10 år i Psykiatrien i bagagen, har hun også 10 års somatisk erfaring samt en stor interesse for uddannelsesområdet.

Det er et velkendt ansigt, som fra foråret kommer til at udgøre den lægefaglige del af ledelsen på Afdeling for Psykoser ved AUH Psykiatrien i Skejby. Marie Brandsborg (43) skifter fra stillingen som ledende uddannelsesansvarlig overlæge i Afdeling for Psykoser til stillingen som cheflæge samme sted.

Hun har – ud over en årrække som både afdelingslæge og siden overlæge på afdelingens sengeafsnit S10 – også en baggrund fra både neurologi, neurokirurgi og almen praksis. En erfaring, som skal være med til at forløse ambitionerne for Afdeling for Psykoser i samarbejde med chefsygeplejerske Inge Voldsgaard.

– Det er afgørende for at sikre bedre liv for psykiatriens patienter, at vi har fokus på at styrke samarbejdet både mellem afdelinger internt i Psykiatrien, men også mellem det psykiatriske og de somatiske specialer samt mellem psykiatrien og de praktiserende læger. Det har Marie forudsætningerne for at være én af drivkræfterne bag, siger lægefaglig direktør, Jakob Paludan.

Mere synlighed

Marie Brandsborg er uddannet ved Århus Universitet og har ud over ansættelser i psykiatrien, også erfaring fra blandt andet Aarhus Universitetshospital, Aasiaat Sygehus i Grønland samt lægepraksis både i Danmark og Norge.

Det var i neurokirurgien, hun slog sine første folder, men gennem mødet med psykiatriske patienter både her og i almenpraksis blev hendes interesse for psykiatrien vakt, før hun i 2014 begyndte på det daværende Psykiatrisk Hospital, Risskov:

– Psykiatrien er udfordret på flere områder. Det er min oplevelse, at vi med en stærk tværfaglig indsats kan gøre en afgørende forskel for psykiatriske patienter – især hvis vi arbejder sammen på tværs af afdelinger, specialer og sektorer. Det samarbejde vil jeg gerne være med til at styrke og gøre mere synligt, så vi også kan tiltrække flere til at uddanne sig inden for psykiatrien, siger Marie Brandsborg.

Privat bor Marie Brandsborg i Risskov med sin mand, tre børn og familiens gravhund.

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele psykoseområdet, samt patienter med demens, ADHD/ADD, svær autisme, udviklingshæmning og dobbeltdiagnoser. Afdelingen omfatter fire sengeafsnit, heraf et afsnit med særlige pladser, samt to klinikker, der varetager den ambulante behandling, og en forskningsenhed.

Kommentarer