Debat og politik

Dagplejen er overset i minimumsnormeringer

Dagplejerne skal højest passe fire børn frem for fem, som det gør sig gældende i dag. Alt andet er at svigte børnene, mener formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

Når lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024, gælder det ikke for landets dagplejere. Det er nemlig kun daginstitutioner og private pasningsordninger, der er omfattet af den nyligt vedtagne finanslovsaftale. Det kan betyde, at flere femte børn bliver placeret i den kommunale dagpleje.

”Jeg er dybt forundret over, at man undlader at kigge på den kommunale dagplejer i minimumsnormeringerne. Det handler om at sikre børns vilkår, og derfor burde man også have sat loftet ned til fire børn i den kommunale dagpleje,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

I vuggestuen skal der være en voksen til tre børn, og i børnehaven skal der være en voksen til seks børn. I aftalen om minimumsnormeringer har man sat et loft på fire børn i private pasningsordninger, men i dagtilbudsloven står der, at den kommunale dagpleje må have fem børn. Derfor bliver reglerne ikke ens, og det bør de være, mener Kim Henriksen.

Ifølge FOA vil normeringskravet på fire børn i dagplejen svare til normeringskravet for vuggestuebørn, fordi dagplejebørnene har den samme voksen hele dagen, og dagplejere ikke skal gå til og fra møder, frokost eller andet.

Når den kommunale dagplejer i dag kan have fem børn, er det et forældet princip. Loftet stammer fra en lov, der går helt tilbage til 1976, hvor dagplejere stadig hed dagplejemødre. Nu er dagplejen først og fremmest et tilbud for de 0-2-årige, men dengang var en tredjedel af børnene over tre år gamle og nogle helt op til 13 år.

”Aftalen om fem børn i dagplejen afspejler en alderssammensætning, der slet ikke stemmer overens med virkeligheden i dag. Alt andet lige er det nemmere at passe børn, der er ældre og mere selvhjulpne end de helt små,” siger Kim Henriksen.

Og tallene viser også en faldende tendens i alderssammensætningen. I 1994 var en ud af fem børn fyldt tre år, mens der i 2014 blot var en ud af 100 børn, der var fyldt tre år.

Samtidig frygter sektorformanden, at kommunerne, for at nå kravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionen, vil placere flere femte børn i dagplejen.

”Vi vil gå i dialog med politikerne på Christiansborg for at sikre, kommunerne ikke udnytter smuthullet i lovgivningen, med at dagplejerne kan have fem børn for at opnå minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Fem børn er ikke gavnligt for hverken børnene eller dagplejernes arbejdsmiljø.”

Kommentarer