Navnenyt

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole får ny visionær rektor

Foto: DMJX

52-årige Julie Sommerlund, nuværende dekan for humaniora på RUC, bliver ny rektor for DMJX. 

Efter en grundig ansættelsesproces og blandt et stærkt felt af erfarne uddannelsesprofiler har DMJX’ bestyrelse besluttet at ansætte Julie Sommerlund til at stå i spidsen for skolen i en tid, hvor de fag, skolen forsker i og uddanner til, er i rivende udvikling. 

Julie Sommerlund har arbejdet med ledelse af videregående uddannelser de seneste 15 år – herunder som dekan på RUC, hvor hun i dag er øverste chef for kommunikations- og journalistuddannelserne, og som leder på Kunstakademiets Designskole, hvor den praksisnære undervisning løber parallelt med de teoretiske, præcis som på DMJX.

– Julie Sommerlund kommer med en for os helt unik baggrund, fordi hun har haft berøring med uddannelser indenfor stort set alle skolens fagområder – i den ene ende journalistik og kommunikation, i den anden ende visuelle designfag. For første gang i historien får vi dermed en rektor, som alle skolens fag faktisk kan spejle sig i, siger bestyrelsesformand Lea Korsgaard.

– Julie er indlysende god til at sprede begejstring og vise retning, og så har hun en ambitiøs vision for, at skolen i endnu højere grad bør fungere som lokomotiv for udviklingen af mediebranchen. Jeg glæder mig enormt til samarbejdet, og til at skolens medarbejdere og studerende skal lære hende at kende.

Julie Sommerlund får første arbejdsdag 1. april. 

– Det er en fornøjelse og en ære at få lov at træde ind på en skole, som har så godt et renommé og dygtige ansatte, så stabile og forpligtende relationer til brancherne, og som tiltrækker så engagerede og dedikerede studerende, siger hun.

 – Jeg er meget optaget af de fagligheder, som DMJX rummer, og af hvordan man laver gode uddannelser. Og så er jeg dybt engageret i selve ledelseshvervet, og jeg er meget bevidst om, hvor vigtig ledelse er for at medarbejdere trives. Stillingen som rektor ved DMJX giver mig mulighed for at arbejde med alt dette. Jeg kunne ikke glæde mig mere.

Om sine visioner for DMJX siger Julie Sommerlund: 

– Medierne udvikler sig med stor hast, og derfor er det vigtigt, at vi som samfund har en platform, hvor medierne kan diskutere med sig selv – og med omverdenen, ikke mindst – om, hvilken rolle medierne skal, kan og bør spille i samfundet, og dermed hvilket samfund vi ser for os i fremtiden. DMJX har med sin unikke position i medielandskabet en helt særlig mulighed for at kunne fungere som en sådan platform.

Privat er Julie Sommerlund bosiddende i Valby med sin mand. Hun har to voksne børn. Hun får fast base på DMJX i Emdrup, men med hyppig tilstedeværelse på DMJX i Aarhus.

Hun afløser prorektor Jens Grund Pedersen, der siden juni 2021 har fungeret som konstitueret rektor, efter at Trine Nielsen fratrådte stillingen som rektor i foråret 2021. Jens Grund Pedersen vender dermed tilbage til sin stilling som prorektor, ligesom Helle Kryger Aggerholm, der har været konstitueret prorektor, vender tilbage til stillingen som forsknings- og udviklingschef. 

Kommentarer