Samfund

Her er vinderen af Aarhusianernes Arkitekturpris

Flere end 1.700 aarhusianere har sat kryds ved deres favorit til Aarhusianernes Arkitekturpris – den nye og mere folkelige kategori under Aarhus Arkitekturpris, som hvert år tildeles til arkitektur af særlig høj kvalitet i hele Aarhus Kommune. 

Efter en fintælling står det klart, at den første vinder af prisen nogensinde bliver Den Gamle By for den nye hovedindgang med i alt 659 stemmer.

– Jeg kan virkelig godt forstå, at aarhusianerne er glade for den nye hovedindgang. Den skaber en flot invitation til at træde ind i Den Gamle By. Bygningens åbne facade står særligt smukt om aftenen som en varm lanterne, og når man træder ind i foyeren, løfter den imponerende trækonstruktion sig op over én. Den skaber en varm atmosfære og viser et flot samspil mellem arkitektens idé med bygningen og godt tømrer- og konstruktionsarbejde, lyder det fra Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune.

Den Gamle By var oppe imod erhvervsbyggeriet Glasalstrup i Hasselager, bebyggelsen og byrummet omkring Karréerne og Kampanilen ved Bassin 7, Aros Åpark i Midtbyen og Volume Village under Ringgadebroen.

De nominerede var udvalgt af en særlig bedømmelseskomité, der består af personer fra råd og foreninger, som repræsenterer et bredt udsnit af borgerne i Aarhus.

Fakta om Aarhus Arkitekturpris

  • Aarhus Arkitekturpris har fire kategorier: Aarhusianernes Arkitekturpris, som afgøres af aarhusianerne, priserne for Bygningsarkitektur og Byens Mellemrum, der begge afgøres af en faglig dommerkomité, og Stadsarkitektens Særpris, der – som navnet antyder – afgøres af stadsarkitekten selv.
  • Alle har kunnet indstille et projekt til nominering. Eneste kriterium har været, at stedet er taget i brug inden for de seneste tre år.
  • De nominerede til Aarhusianernes Arkitekturpris er udvalgt af en bedømmelseskomité, der varierer år til år. Komitéen består af personer fra råd og foreninger, som repræsenterer et bredt udsnit af borgere i Aarhus. I år er det repræsentanter fra: De Hjemløses Landsorganisation. Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, Studenterrådet ved Aarhus Universitet, Tilgængelighedsrådet og Aarhus Katedralskole.
  • De nominerede til Bygningsarkitektur og Byens Mellemrum er udvalgt af en faglig bedømmelseskomité, der også varierer år til år. Komitéen består i år af: Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø; Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune; Eva Møller Sørensen, områdechef, Plan og Byggeri i Teknik og Miljø; Charlotte Schmidt, fagdommer og arkitekt, udpeget fra Akademisk Arkitektforenings fagdommerliste; Torben Nielsen, rektor, Arkitektskolen Aarhus; og Flemming Kristensen, formand, Byggesocietetets lokalafdeling i Aarhus.

Kommentarer