Samfund

Hola! Ciao! Ni hao! Nyt EU-projekt skal få flere unge til at lære fremmedsprog

I dag tager EU-projektet DIGI-LINGO: Enhancing digital language teaching and virtual exchange hul på sit første fysiske partnermøde, der varer fra den 20.-22. juni. DIGI-LINGO har som overordnet formål at styrke både fremmedsprogsundervisningen og interessen blandt de unge til at lære fremmedsprog.

Færre og færre unge vælger at lære fremmedsprog. 

Udviklingen gælder for store dele af Europa, og derfor er Region Midtjylland gået sammen med fire europæiske partnere i det nye EU-projekt DIGI-LINGO, der ved at integrere digitale og virtuelle værktøjer vil gøre sprogundervisningen mere spændende og relevant for eleverne. 

Dette indebærer blandt andet udvikling af nye og mere systematiske måder at bruge virtuel udveksling med udenlandske skoler, hvor danske elever har dialog – virtuelt – med elever i andre lande og eksempelvis arbejder på et projekt eller andet, som er med til at oparbejde deres sprogfærdigheder og interkulturelle viden. Det vil komme skolerne og sproglærerene til gavn, da de dermed kan tilbyde en endnu mere relevant og engagerende sprogundervisning, som kan være med til at øge interessen for fagene. 

– Jeg er glad for, at vi er i stand til at tiltrække så kvalificerede samarbejdspartnere til de initiativer, vi arbejder på, og jeg er sikker på, at dette partnerskab og projekt vil give nogle fremragende resultater. I Region Midtjylland er vores mål at sikre, at regionens borgere er rustet til fremtidens arbejdsmarked, og at der er gode job til rådighed. Derfor fokuserer vi på at tilbyde gode uddannelser og give borgerne mulighed for at udvikle relevante kompetencer, som er eftertragtede i dagens arbejdsmarked, siger Bent B. Graversen (V), formand for regional udvikling i Region Midtjylland.

Afgørende med internationalt samarbejde

Region Midtjylland er projektleder på DIGI-LINGO-projektet, og det var regionen – i samarbejde med regionens EU-kontor CDEU og partnerne – som udarbejdede og indsendte ansøgningen til projektet. Idéen til projektet blev skabt efter samtaler med en række sproglærer og uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Dette partnermøde er det første i rækken af årlige fysiske møder, som afholdes på skift i de deltagende lande. På mødet bliver den foreløbige fremdrift i projektet og de videre skridt drøftet. 

– Mange andre lande i EU kæmper med lignende problemer. Derfor fandt vi det afgørende at have et internationalt aspekt på en fremmedsprogsstrategi. De internationale samarbejder er afgørende for os og for Region Midtjylland som helhed, for samarbejderne bringer ny viden, udvider vores horisont og giver plads til nye indsigter og metoder. Det er ekstremt vigtigt, at uddannelseskæden ikke knækker på sprogområdet, og jeg er derfor glad for at se, hvor godt dette spændende projekt er kommet fra land, siger Bent B. Graversen.

Fakta om DIGI-LINGO

  • DIGI-LINGO er et pilotprojekt, som i første omgang involverer fem skoler i Region Midtjylland samt 3-5 skoler i henholdsvis Norge, Belgien og Spanien, men ambitionen er, at resultaterne skal kunne benyttes på uddannelsesinstitutioner på tværs af hele EU.
  • Projektet er støttet af EU’s Erasmus+ med ca. 3 mio. kr. og forløber fra januar 2022 til december 2024.
  • Projektets partnerskab består af belgiske Het Gemeenschapsonderwijs (GO!), spanske Kristau Eskola, norske Vestland Fylkeskommune, European Schoolnet, der er et europæisk netværk med kontor i Bruxelles, og Region Midtjylland.
  • De løsninger, som projektet munder ud i, skal testes på Bjerringbro Gymnasium, Horsens Gymnasium og HF samt Tradium og Paderup Gymnasium i Randers.

Fakta: Fremmedsprogenes udfordringer i Region Midtjylland

  • Der er sket et markant fald i søgningen til sprogfagene på ungdomsuddannelserne. Fra 2005 til 2016 faldt antallet af studenter med tre eller flere sprog fra op mod 40 procent helt ned til fire procent i 2016.
  • En fjerdedel af de adspurgte elever på STX havde ikke mulighed for at vælge de fremmedsprog, de gerne ville have.
  • Der uddannes et meget lavt antal tysk- og franskundervisere til grundskolen og ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. I 2017 pegede skoledere i Region Midtjylland på, at tysk er det fag i grundskolen, hvor der forventes den største mangel på undervisere i fremtiden.
  • Analysen fra Det Regional Sprogudvalg viser, at der ikke udbydes fransk i grundskolens 9. klasse i 14 ud af 19 midtjyske kommuner. Årsagen er blandt andet, at aldersgennemsnittet for fransklærere er højt, hvilket gør at tilbuddet om fransk ofte lukkes i grundskolen, når læreren går på pension.
  • Det er en meget stor udfordring at opretholde de små sprogfag og de små sproghold på alle niveauer i uddannelseskæden. Årsagerne er, at der er økonomiske risici forbundet med små sproghold, og derudover presses udbuddet også af gymnasiereformerne fra 2005 og 2017.

Kommentarer