Samfund

Hvert femte FOA-medlem er løstansat

Mona Striib, Forbundsformand.

I løbet af de sidste fem år er der kommet flere timelønnede, som nu udgør over hver femte medarbejder inden for FOAs område i kommuner og regioner. Dybt kritisabelt, mener FOA-formand.

Siden 2015 er andelen af timelønnede medarbejdere på FOAs områder, som blandt andet tæller daginstitutioner, ældreplejen og rengøring steget.

”Flere timelønnede vikarer er stik imod det, jeg ser som målsætning på det offentlige område: At sikre det bedste tilbud for blandt andre børn, ældre og syge,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

Antallet af timelønnede FOA-faggrupper er fra november 2015 til november 2020, som er de nyeste tal, steget med over 17 procent, mens antallet af fastansatte i samme periode kun er steget med tre procent.

”Vi ved, at der er mangel på medarbejdere på mange af FOA-medlemmernes arbejdspladser. Det lader til, at arbejdsgiverne i kommuner og regioner har fyldt op med løstansatte, når der mangler medarbejdere. Den her udvikling er hverken til gavn for borgerne eller de ansatte.”

”Hvad enten det er ældre, børn eller syge fortjener borgerne at blive mødt af de samme medarbejdere i stedet for adskillige vikarer,” siger Mona Striib.

Det er især pædagogmedhjælpere og ikke-uddannede inden for social- og sundhedsområdet, som er ansat på timebasis, hvor henholdsvis over 40 procent og knap 60 procent er timelønnede.

”Nogle steder ser vi vilkår, som vi kender fra gamle dage fra havnen, hvor man mødte op uden at vide, om der var arbejde den dag.”

”Fælles for de timelønnede er, at de kan fyres fra dag til dag, de får ingen løn under sygdom og mange optjener ikke pension. Det er langt fra et ønskværdigt arbejdsmarked,” siger hun.

FOA har bragt problematikken omkring timelønnede på forhandlingsbordet under de igangværende overenskomstforhandlinger.

”Vi har en fælles interesse med arbejdsgiver i at få skabt en ordentlig udvikling, hvor vi kan rekruttere til de vigtige kerneopgaver, og vi skal tilbage til gode og trygge jobs i den offentlige sektor,” siger Mona Striib.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Data er opgjort i personer, eksklusive ekstraordinært ansatte og elever, for henholdsvis november 2015 og 2020.

Kommentarer