Debat og politik

KL foreslår kursskifte i brugen af kviktest

Kviktest er et vigtigt redskab i en sikker genåbning af samfundet, men den måde, vi arbejder med dem på nu, giver flere problemer, end det bremser smittekæder, lyder det fra KL-formand, der foreslår en kursændring frem mod en yderligere genåbning.

De private leverandører bør stå for at få lavet et mere fintmasket net af testcentre, som dækker hele landet, og som borgere og arbejdspladser kan benytte. Og på de kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, skal kommunerne selv overtage testopgaven.

De to elementer bør være omdrejningspunktet i brugen af kviktest, lyder det fra KL, der foreslår en markant ændring i kursen for brugen af kviktest.

”Vi så før jul, at den private kviktestkapacitet kunne fungere som et udmærket supplement til de nationale testcentre. Vi må den vej igen og få lavet klare aftaler med de private leverandører om at få lavet et fintmasket net af testcentre, som dækker hele landet. Og til det stiller vi fra kommunernes side meget gerne biblioteker, sportshaller, parkeringspladser og andre faciliteter til rådighed. Den testkapacitet kan offentlige og private arbejdspladser så anvende, så de medarbejdere, som møder ind fysisk på arbejde, bliver testet to gange om ugen,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”På de kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, foreslår vi, at kommunerne selv overtager testopgaven. Vi har set det fungere på ældreområdet med PCR-test, og det er ved at blive sat i gang på folkeskoleområdet. Det er langt den bedste løsning, at vi selv lokalt kan tilrettelægge indsatsen og derfra trække på de private leverandører efter behov.”

Tilliden er under pres

Opfordringen kommer i kølvandet på ugers kritik af den nuværende model for kviktest.

”Vi må bare konstatere, at det nuværende setup med at få den mobile kviktestkapacitet ud på de kommunale arbejdspladser ikke fungerer. Vi har set alt for mange eksempler på aftaler, der ikke fungerer. Mange kommunale arbejdspladser har slet ikke fået besøg af kviktestbilerne endnu, og de steder, hvor de er mødt op, har tidspunktet fx ikke harmoneret med arbejdsdagen på et plejehjem. Det er ikke holdbart,” siger Jacob Bundsgaard.

Kursændringen er især vigtigt frem mod en yderligere genåbning af, mener KL-formanden.

”Vi er af den faste overbevisning, at kviktest kan være ét af flere redskaber i en sikker genåbning. Men det kræver befolkningens og de kommunale medarbejderes tillid. Den tillid er under pres lige nu. Derfor appellerer vi til, at man gør det grundigt denne gang, så man 1. marts, når en større del af samfundet forhåbentlig kan åbne, har en gennemtænkt strategi.”

Kommentarer