Skejby

Kronprinsessen deltog i åbning af ordning for patientstøtter på Aarhus Universitetshospital

En velkomstkomite tog imod Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, da hun mandag var med til åbningen af den nye ordning for patientstøtter til hjertepatienter på Aarhus Universitetshospital. Her er det næstformanden for Salling Fondene, Karin Salling, der hilser på kronprinsessen. Foto: Hans Christian Jacobsen

Hjerteforeningens protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, deltog mandag i åbningen af den nyetablerede ordning for patientstøtter til hjertepatienter på Aarhus Universitetshospital.

Kronprinsessen fik i forbindelse med åbningen af patientstøtteindsatsen en lille rundvisning på hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital og overværede i den forbindelse en samtale mellem en patient og to patientstøtter, ligesom hun ved en efterfølgende seance ønskede folkene bag den nye ordning tillykke med tiltaget.

Hjerteforeningens adm. direktør, Anne Kaltoft, glæder sig over, at patientstøtteindsatsen nu også findes på Aarhus Universitetshospital.

– Det er en stor dag for Hjerteforeningens patientstøtteindsats, at hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital nu også er en del af den. Vores patientstøtter yder hver dag en vigtig og helt afgørende indsats i forhold til at tage hånd om og rådgive nye hjertepatienter. Med deres erfaring fra egen krop kan de bidrage med en helt unik indsigt, hvor både det fysiske og psykiske aspekt ved sygdommen kan vendes i samtalerne, siger hun.

Christian Gerdes og Jacob Thorsted, cheflæger på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, synes også, at det er et rigtig godt tiltag, der nu også kommer hjertepatienterne på Aarhus Universitetshospital til gode. I den forbindelse siger Jacob Thorsted:

– Vi ved, hvor svært det er for mange patienter – herunder hjertepatienter – når de pludselig bliver ramt af sygdom, og der bliver vendt op og ned på deres tilværelse. I den situation er det af uvurderlig betydning at have en god og fortrolig samtalepartner, som man kan vende nogle af de ting med, som man måske ikke lige vender med sin læge.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen overværede under sit besøg på Aarhus Universitetshospital en samtale mellem to patientstøtter og en patient. Her er kronprinsessen i samtale med patientstøtterne Lars Biza (tv.) og Kenneth Pallisgaard Larsen. Foto: Hans Christian Jacobsen

Med ved åbningen var også flere nuværende og kommende patientstøtter. Desuden deltog Karin Salling, der er næstformand i Salling Fondene, som har støttet Hjerteforeningens patientstøtteindsats med 5,8 millioner kroner.

– I Salling Fondene har vi i en årrække støttet Hjerteforeningens patientstøtteindsats. En samtale med et medmenneske, som har været igennem et lignende sygdomsforløb og kan forstå og hjælpe med at sætte ord på de mange følelser, må være den helt rette støtte at have med under forløbet – både på hospitalet og i tiden efter hjemsendelsen. Derfor er det vores overbevisning, at patientstøtteindsatsen er af helt afgørende betydning for hjertepatienterne på deres vej tilbage mod en normal tilværelse, siger Karin Salling.

Patientstøtterne er et korps af frivillige i regi af Hjerteforeningen. De lever alle med en hjertesygdom og har valgt at stille sig til rådighed med såvel fysiske som telefoniske samtaler med andre, som er blevet ramt af en tilsvarende hjertesygdom. Patientstøtterne kommer således også ofte rundt på mange af landets hjerteafdelinger, hvor de holder samtaler med indlagte patienter.

Mere end halvdelen af alle over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom, og ca. 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. Hvert år rammes yderligere ca. 56.400 danskere af en hjerte-kar-sygdom.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og Karin Salling, næstformand for Salling Fondene, som har støttet Hjerteforeningens patientstøtteindsats med 5,8 mio. kr., stillede op til et gruppefoto med de nye patientstøtter på Aarhus Universitetshospital. Foto: Hans Christian Jacobsen

Kommentarer