Kultur

Moesgaard får stor fondsstøtte til nye særudstillinger og digital udvikling

Moesgaard Museum har fået støtte til særudstillinger og digital udvikling. Foto: Moesgaard Museum

Fremtidens museum skal være tilgængeligt for brugerne både fysisk og on demand på nettet

Moesgaard Museum har søgt og fået to store fondsbevillinger til udvikling af fremtidens museumsoplevelser. Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har valgt at støtte museets udviklingsplan for de kommende tre år, som både indeholder udvikling og præsentation af tre årlige særudstillinger og en stor digital satsning på at skabe målrettet indhold til nye brugere.

”Vi er virkeligt glade for fondenes støtte, som gør os i stand til over de kommende år at udvikle den næste generation af museumsoplevelser både fysisk på Moesgaard og på nye digitale platforme. Vi tror på, at den digitale udvikling betyder, at vi kan nå en stadigt større del af den danske befolkning og samtidig fortsat gøre os relevante for en bred gruppe af brugere. Vores mål er at forene de stærke kompetencer vi har indenfor museumsformidling og det store indhold af historier, som vi skaber på Moesgaard, med nye digitale muligheder og derved få endnu mere samspil og dialog med vores brugere,” siger direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst.

Hvor Moesgaards udstillinger har vægt på den fysiske og fælles oplevelse på museet, skal den nye digitale dimension af museet gå i dybden med og perspektivere indhold, som skal skræddersyes til specifikke målgrupper og give mulighed for, at den enkelte kan sammensætte sin egen digitale museumsoplevelse. Moesgaard er i gang med at udvikle det digitale projekt i samarbejde med det strategiske rådgivningshus, Seismonaut.

”Moesgaard Museum er et fyrtårn i det danske museumslandskab, som vedvarende udvikler publikumsoplevelsen. Nu vil museet lægge yderligere vægt på den strategiske udvikling af digital museumsformidling. Det sker samtidig med, at Moesgaard fastholder sin position med at skabe stærke kulturarvsoplevelser. Vi støtter meget gerne museets udvikling på dette felt, og vi ser positivt på ambitionerne om at give et bredere publikum kvalificeret viden, som styrker den historiske og kulturelle bevidsthed,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Augustinus Fonden har bevilget 12 mio. kr. og Aage og Johanne Louis Hansens Fond 10 mio. kr. til Moesgaards kommende tre års plan og den nye digitale udvikling af museet.

”Vi tror på Moesgaards strategiske satsning, hvor fysiske udstillinger og digitale produkter i stigende grad vil supplere hinanden og udvide museets formidlingsrum – med døgnåben adgang. Og timingen for den digitale acceleration synes helt rigtig. Efter Covid-19 pandemien er der en forventning om, at digitale produkter naturligt integreres i museumsformidling – det, der i øjeblikket opleves som en betydelig transformation vil om kort tid være normal museumspraksis,” siger fondsdirektør i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Christine Wiberg-Lyng.    

Den første store særudstilling i Moesgaards nye program åbner allerede til november. Særudstillingen med titlen KAOS handler om en af Europas mest spændende og komplicerede perioder nemlig folkevandringstiden ca. 300-600 e.Kr., hvor Romerriget kollapsede, nye krigeraristokratier opstod og grundstenene blev lagt til det Europa, vi kender i dag. Et Europa, hvor krig og flygtningestrømme igen er sørgeligt aktuelle.

Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning, uddannelse og sociale indsatser i Danmark og internationalt. Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. 

Kommentarer