Samfund

Økonomiaftale 2023 betyder skarpe prioriteringer i Region Midtjylland

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner giver godt 1 mia. kr. ekstra på landsplan til driften af sundhedsvæsenet. Det svarer til de stigende udgifter som følge af, at vi bliver flere og flere ældre. Herudover er der tale om en meget stram aftale. 

– Vi ser i regionsrådet ind i nogle meget svære politiske overvejelser om, hvordan vi skal prioritere økonomien i Region Midtjylland næste år. Selv om vi fik godt 1 mia. på landsplan til hospitalernes udgifter til flere og flere ældre borgere, så vil hospitalernes økonomi være presset. Det skyldes bl.a. udgifter til nye og dyrere behandlinger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland. 

Med aftalen kommer også anlægsbudgetterne under pres.

– Vi har i Region Midtjylland store og nødvendige planer for at bygge nyt og renovere. Disse planer kommer vi til at revurdere, for der bliver ikke plads til det hele i den takt, vi havde forestillet os, siger Anders Kühnau. 

Også når det gælder den kollektive trafik, ser regionsrådsformanden ind i svære politiske prioriteringer.

– Vi oplever en uheldig kombination af faldende passagertal og stærkt stigende brændstofpriser. Det giver en økonomi, som ikke hænger sammen, og jeg ser med stor bekymring på udviklingen på et centralt område. Derfor er det også helt afgørende, at vi med aftalen har fået lovning på at forhandle situationen i de regionale trafikselskaber med regeringen allerede i starten af september i år. Det er absolut nødvendigt, at vi til september får en aftale om økonomisk kompensation, hvis vi skal undgå at lukke busruter i stort omfang. 

Som et lyspunkt fremhæver Anders Kühnau, at det med aftalen er lykkedes at få økonomi til PFAS-området:

– De stadigt flere fund af PFAS bekymrer med rette borgerne. Vi har med aftalen fået 20 mio. kr. til arbejdet med forurening af PFAS. Det opfatter jeg som en anerkendelse af problemstillingen og et første skridt i den rigtige retning, siger Anders Kühnau.

Kommentarer