Bolig

Politikerne tager fejl i debat om tegn på boligboble

Der mangler nuancer i debatten om tegn på boligboble, mener Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne.

– Kære politikere. I lever i en storbylomme og glemmer de hundredtusindvis af boligejere, der bor i kommuner, hvor boligpriserne ikke hvert år udvikler sig over inflationen. Prisfester er et storbyfænomen, som jævnes ud ved at bygge rigtigt og ved at støtte tilvæksten i opland og landkommuner, siger han.

Økonomer, politikere mv. har gennem de seneste par uger sat prisudviklingen på boligmarkedet på dagsordenen og stillet spørgsmål ved tegn på en begyndende boligboble.

Så sprænger boblen

Her henvises til årrækken i 00’erne, hvor massiv ejendomsspekulation i lynfart var medvirkende til at puste boligpriserne op til et kunstigt højt niveau, og når markedet ikke længere kan følge med, så sprænger boblen.

Boligmarkedet trives bedst, når prisudviklingen er mindre stejl, og når den er mere langstrakt.

Prisudviklingen i det nuværende marked er dog – i modsætningen til 00’erne – især genereret af lavt udbud og høj efterspørgsel på ejerboliger.

Betalt boligskat af 0-værdi

Men går det overhovedet så stærkt med priserne, som politikerne påstår?

Det mener Preben Merrild Angelo ikke, at det gør:

– Prisudviklingen på boliger har i nogle kommuner i flere år bevæget sig under inflationen. Dette skal man have med i betragtning, når man ser på prisudvikling og taler om boligbobler og priser, der stikker af. Der er hundredtusindvis af boligejere, som år efter år har betalt løbende boligbeskatning af en værdi, som korrigeret for inflation i bedste fald er gået i nul i forhold til, hvad værdien var sidste år, siger han.

Som eksempel nævner han, at 5.000 kroner brugt i år 2000 svarer til 6.756 kroner brugt i 2019.

– At noget procentvis er steget i værdi over en årrække, er altså ikke nødvendigvis et udtryk for “gevinst“, da leveomkostningerne i dag også er tilsvarende højere, så den enkelte krone, man puttede ind dengang, i dag 1 til 1 er mindre værd, siger Preben Merrild Angelo.

Det vil sige, at hvis man har købt og solgt inden for dyk-perioder, hvor prisudviklingen har været under inflationen, har man mistet penge.

Politikerne har selv pustet priserne op

De prisstigninger, som politikerne snakker om nu, skal derfor ses i en større helhed, mener Preben Merrild Angelo:

– De høje prishop, vi indimellem ser, er hovedsageligt et storbyfænomen, som politikerne selv bærer en stor del af ansvaret for. De har i årevis selv godkendt, at der er blevet bygget for stort og for dyrt i byerne. Der er ikke blevet bygget til politimanden og sygeplejersken og til singlerne, som bliver flere. Samtidig er befolkningstilvæksten i fx København stor og forventes at stige betragteligt i de kommende år, hvilket får efterspørgslen og priserne til at stige.

Derfor er løsningen også lige for.

Byg rigtigt, støt landkommunerne

– Det handler om, at man isoleret set støtter tilvæksten i oplandet og landkommunerne, hvilket får presset på storbyerne til at falde og prisstigningerne til at jævne ud. Og så handler det om, at man bygger rigtigt, så der er flere boliger, der passer til efterspørgslen, og ikke – ligesom nu – at der er for få boliger at kæmpe om for de mange. Byg bæredygtigt og rigtigt til familien med sygeplejersken, politimanden, læreren og til singlen. Vi bliver færre og færre mennesker pr boligenhed i Danmark, forklarer Preben Merrild Angelo.

Hans budskab er derfor kort og enkelt, at boligmarkedet ikke kun er København.

– Vi må ikke glemme de mange boligejere, som ikke har oplevet de store prishop, og som bor, hvor de gør, fordi det er deres hjem og deres by.

Kommentarer