Samfund

Region Midtjylland går nu i gang med at gennemgå amputationssager

Regionen er nu klar til at pilot-gennemgå de første benamputerede karkirurgiske patienters behandlingsforløb. Kriterierne for gennemgangen er fastsat efter dialog med Patienterstatningen. 

Gennemgangen skal ske, fordi en ekstern analyse påpeger, at op til 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres benamputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige forebyggende karkirurgiske behandling.

Karkirurgiske speciallæger vil systematisk gennemgå behandlingsforløbene for alle, der er benamputeret i Region Midtjylland i en given årrække og som forinden har haft kontakt til eller er blevet henvist til en karkirurgisk afdeling. Dog ikke patienter, hvis benamputation skyldes ulykker (traumer) eller kræftsygdom. 

De ca. 1580 karkirurgiske patienter skal have gennemgået deres behandlingsforløb med henblik på at identificere patienter, som skal vejledes af regionen om deres mulighed for at søge erstatning. 

Derudover skal karkirurger gennemgå en stikprøve på 25 behandlingsforløb, hvor patienter ikke har haft karkirurgisk forløb eller været henvist til karkirurgi før amputation. Stikprøven skal afklare, om det ud fra patienternes journaler er muligt at vurdere deres erstatningsmulighed. Om disse patientforløb skal omfattes af gennemgangen tages der således først stilling til senere på baggrund af stikprøven. 

Skønsmæssigt ventes det samlede antal patientsager, der skal gennemgås, dog at være godt 1800, da de ældste behandlingsforløb skal findes udenfor de nuværende it-systemer. 

Sådan vil vi gennemgå behandlingsforløb

Regionsrådet tager 22. juni 2022 stilling til et forslag om at gennemgå relevante patientsager fra 1. januar 2012 og frem.

Regionen er i gang med at rekruttere et korps af karkirurger fra hele landet til at gennemgå behandlingsforløbene. Disse karkirurger skal i hver sag vurdere, om gennemgangen giver anledning til at patienterne skal vejledes om mulighed for at søge erstatning. Der vil blive sikret armslængde, så kirurger ikke gennemgår egne forløb eller forløb fra eget hospital. 

Karkirurgerne skal systematisk og ud fra ensartede kriterier gennemgå behandlingsforløbene ved journalgennemgang. Når vurderingen bliver, at der kan være mulighed for at søge erstatning, vil patienterne få besked om, at de bør overveje at søge erstatning. Patienterstatningen vil, i de sager der anmeldes, tage endelig stilling til, om patienten er berettiget til erstatning eller ej. 

De første gennemgange sættes i gang i denne uge (uge 24, 2022) og skal hjælpe med at afklare, hvor lang tid det vil tage at gennemgå hver journal. Samt vise, om kriterierne skal præciseres for at afdække de hændelser, der potentielt kan udløse en erstatning.

Region Midtjylland har været i tæt dialog med Patienterstatningen om den planlagte gennemgang af benamputerede patienters behandlingsforløb.

Ingen behøver at vente på besked

Hvis speciallæger i karkirurgi vurderer, at et amputationsforløb bør vurderes af Patienterstatningen med henblik på erstatning, får patienten direkte besked via e-post (eller per brev, hvis fritaget for e-post). Beskeder sendes løbende så snart karkirurger har gennemgået den enkelte patients behandlingsforløb. 

Alle patienter har ret til at søge erstatning uanset karkirurgernes vurdering og behøver ikke afvente besked fra regionen. Se hvordan man søger erstatning ved Patienterstatningen her https://patienterstatningen.dk/soeg-erstatning

Klager over en behandling kan indsendes digitalt til Styrelsen for Patientklager via www.borger.dk (se under ”Sundhed og sygdom” og ”Klage over sundhedsvæsenet”).

På karkirurgi.rm.dk vil regionen løbende informere om status på gennemgangen af behandlingsforløb og hvornår de forventer at have gennemgået alle amputationsforløb i sagen.

Karkirurgiske patienter, der er bekymrede, kan kontakte den karkirurgiske afdeling der har behandlet dem.

Kommentarer