Magaxin

Slip af med larmen

Artiklen er sponsoreret.

Er du træt af larm og støj fra trafikken, når du går i haven? Det er ikke bare irriterende, når trafikstøj påvirker hverdagslivet. Det kan også på længere sigt være skadeligt for din hørelse.

Men larmen fra trafikken behøver faktisk ikke at genere dig, og du kan sagtens selv gøre noget for at minimere støjen.

Du kan nemlig relativt nemt selv bygge et støjhegn.

Læs mere om støjhegn.

Hvad er et støjhegn?

Et støjhegn er et specielt hegn, der fungerer ved at enten reflektere eller absorbere lyden, så støjniveauet reduceres.

I mange kommuner er der allerede opsat støjdæmpende hegn omkring veje, motorveje, jernbaner og lufthavne for at beskytte boliger og beboere omkring området mod støjen.

Hvis ikke du er så heldig, at din kommune allerede har opstillet et støjhegn ved din grund, kan du heldigvis sagtens selv bygge og opstille et støjdæmpende hegn.

Det behøver ikke være svært at bygge et lydhegn selv. Med et støjhegn på din grund vil du faktisk kunne reducere støj og larm fra fx trafik med 5-6 decibel, hvilket svarer til en halvering på decibel-skalaen.

Forskellige typer støjhegn

Der findes to forskellige typer støjdæmpende hegn.

Der er det reflekterende og det absorberende støjhegn.

Et reflekterende lydhegn reflekterer støjen dvs. kaster støjen tilbage, mens et absorberende støjhegn absorberer dvs. suger støjen til sig.

Det mest effektive lydhegn er det absorberende støjhegn, da et reflekterende hegn risikerer blot at kaste lyden tilbage i din have, hvis det rammer en stor flade.

Byg selv et støjhegn

Når du skal bygge et støjhegn, er det vigtigste, at du bygger tæt. Jo tættere et støjhegn, jo mere støjdæmpende.

Der findes ingen særlige regler, når du skal opsætte et støjdæmpende hegn, men du skal sørge for at følge de almindelige regler for opsætning af hegn. Du skal fx være opmærksom på regler omkring at bygge i skel.

Dit lydhegn skal bygges ligesom et almindeligt hegn, men du skal bygge, så der er plads til de støjsugende batts, som skal absorbere støjen.

For at få et tæt støjdæmpende hegn skal du sætte dine batts forskudt, så de overlapper hinanden. Det er også vigtigt, at der ikke er luft imellem dine batts i støjhegnet, da det vil mindske effektiviteten.

For at øge den støjdæmpende virkning i dit lydhegn kan du bygge hegnet med tre lag batts.

Et pænt støjhegn

Dit nye støjdæmpende hegn behøver ikke være hverken grimt eller kedeligt. Du kan nemlig sagtens beklæde det med brædder eller andet, så det passer til din have og stil.

Du skal dog sørge for, at den side af støjhegnet, som vender ud mod trafikken, er åben, så larmen kan blive absorberet.

Kommentarer