Samfund

Stærkt udspil for kvote 2: Kan blive gamechanger for uddannelsesvalg for unge

I HK er man glade for statsminister Mette Frederiksens udspil til en markant ændring af kvote 2-systemet. ”Som jeg hører udspillet, så står vi med et rigtig godt forslag til en ændring af kvote 2. Måske endda en gamechanger på nogle områder,” siger formand for HK Anja C. Jensen.

I et interview med Politiken har statsminister Mette Frederiksen netop løftet sløret for flere ændringer af kvote-2-systemet. Blandt andet vil man fjerne kravet om, at man skal have gået i det almene gymnasie (stx) for at kunne søge ind via kvote 2. I stedet vil fem års erhvervserfaring blive centralt. Og netop dette får formanden til at kalde forslaget for en potentiel gamechanger:

– Det her har potentialet til virkelig at rykke noget ved måden, vi tænker uddannelse på. De unge vil forhåbentlig i mindre grad vælge gymnasiet i den tro, at det er den eneste måde at holde alle muligheder åbne. For mange er gymnasiet i dag desværre et valg man træffer per automatik. Det vil sige, at det er det man gør, når man ikke rigtig ved, hvad man ellers vil. Så det er kun positivt, hvis vi kan trække noget af vanetænkningen omkring uddannelsesvalget ud af ligningen.

HK-formanden glæder sig også over, at man netop tillægger kompetencer og erfaring, der er erhvervet gennem arbejdslivet, en højere værdi end tidligere.

– Konkrete erfaringer fra arbejdslivet har en kæmpe betydning for ens udvikling af faglige kompetencer – og ikke mindst menneskelige. Og det er for mig helt indlysende, at netop erhvervserfaring mindst må kunne det samme som en studenterhue, når vi vurderer om folk er klar til en videregående uddannelse, siger Anja C. Jensen.

I HK ser man også rigtige gode perspektiver i forslaget i forhold til uddannelse senere i livet. For en HK’er, der har arbejdet som ufaglært butiksassistent gennem en årrække, kan det betyde, at man nu får muligheden for at uddanne sig til fx handelsøkonom. Om det kan få en betydning for efter- og videreuddannelse er endnu uvist, så i fagforeningen afventer man nu hele det konkrete udspil fra regeringen.

Kommentarer