Erhverv

Store virksomheder vil sikre, at internationale medarbejdere vælger Aarhus

Flere store virksomheder arbejder for at tiltrække mere international arbejdskraft til Aarhus. Billedet her er fra Erhverv Aarhus/International Community og Aarhus Universitet sidste sommer afholdte “Expat Reception” for godt 600 internationale herboende medarbejdere og deres familier.

Erhvervslivet efterlyser arbejdskraft – og nu melder Arla Foods og Salling Group sig ind i kredsen af virksomheder, som tager medansvar for, at Aarhus kan blive en endnu mere attraktiv karrieredestination. International arbejdskraft kan nemlig være en del af løsningen på udfordringerne med mangel på arbejdskraft ifølge de to lokale flagskibe og erhvervsorganisationen Erhverv Aarhus.

Arla Foods og Salling Group er netop blevet en del af den internationale indsats i Erhverv Aarhus, International Community. International Community har siden 2008 arbejdet på at udvikle Aarhus som en attraktiv international karrieredestination og skabt aktiviteter og netværk for internationale medarbejdere og deres familier, så de nemmere falder til i Aarhus og Østjylland. Nicolai Gradman, Executive Vice President, Supply Chain & Logistics, er udpeget af Salling Group til at indgå i International Communitys Executive Committee, mens Inneke Padilla Woolthorn, Head of Global Mobility, repræsenterer Arla Foods.

– Aarhus er en fantastisk by. Kun få byer kan tilbyde hav, skov og city vibes indenfor cykelafstand, og det tiltaler rigtig mange af vores internationale medarbejdere. Netop tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal have et stærkt aarhusiansk erhvervsliv og fortsat vil være en dynamisk, mangfoldig og inkluderende by, hvor vi alle kan trives og lære af hinanden. Jeg er derfor glad for at repræsentere Arla Foods i International Committee og derigennem bidrage til denne vigtige internationale dagsorden, siger Inneke Padilla Woolthorn.

Nicolai Gradman ser ligeledes frem til at bidrage til indsatsen:

– Vi glæder os til at tage medansvar for, at byen og det lokale erhvervsliv kan blive endnu mere attraktivt set med internationale øjne. Vi ved jo, at mange brancher allerede mangler arbejdskraft, og konkurrencen bliver mere intens i de kommende år. Derfor vil vi gerne være med til at forstærke byens omdømme som international karrieredestination og bakke op om de mange gode aktiviteter, som finder sted i International Community målrettet byens internationale erhvervsliv og de internationale medarbejdere og deres familier. Vi har ganske simpelt behov for dem, siger Nicolai Gradman.

Executive Committee består også af repræsentanter fra Vestas, IFF, Grundfos, Aarhus Universitet, VisitAarhus og Aarhus Kommune.

Højaktuel dagsorden

Store dele af erhvervslivet efterspørger arbejdskraft, og derfor er det en højaktuel dagsorden hos Erhverv Aarhus. Direktør Poul Dalsgaard er glad for erhvervslivets opbakning til at skabe indsatser, der kan rykke både Aarhus og byens erhvervsliv i en mere international retning, så flere kan få glæde af international arbejdskraft.

– Mange af de store virksomheder har faktisk fuldstændig styr på, hvordan de tiltrækker og tilknytter international arbejdskraft, så det er vigtigt at have dem med ved bordet. De vil heldigvis gerne være med til at italesætte udfordringer, tage medansvar for indsatsen og lære fra sig, så flere små og mellemstore virksomheder kan komme bedre ind i kampen om internationale hoveder og hænder. Derfor er deres opbakning utrolig vigtig for byen og erhvervslivet generelt, siger Poul Dalsgaard.

Udover International Community er også den østjyske afdeling af HEADSTART en del af Erhverv Aarhus.

Erhverv Aarhus’ indsatser med fokus på international arbejdskraft

International Community arbejder f.eks. på:

• Erhvervspolitisk påvirkning af rammebetingelser for virksomheder, der ønsker at tiltrække og tilknytte international arbejdskraft. Senest i forhold til Aarhus Kommunes kommende strategi for udenlandsk arbejdskraft.
• Aktiviteter målrettet medlemsvirksomheder, der ønsker at forbedre deres rekruttering, onboarding og tilknytning af international arbejdskraft
• Sikre at de internationale medarbejdere og deres medfølgende familier kan deltage i et bredt udbud af arrangementer, aktiviteter og services

Den østjyske afdeling af HEDSTART tilbyder f.eks. hjælp til:
• Tiltrækning af arbejdskraft f.eks. gennem HEADSTART karriereportal.
• At tage godt imod internationale medarbejdere, så flere falder godt til i Østjylland.
• At etablere ambassadørkorps, så virksomheder i højere grad kan bruge deres egne medarbejdere i virksomhedsbranding.

Kommentarer