Samfund

To landsbyer i Aarhus Kommune er med i regionens elcykelforsøg

Region Midtjylland vil undersøge, om elcykler kan være et supplement til bilen i landdistrikterne. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Landsbyerne Borum og Labing er udvalgt til at være med i en ny forsøgsordning, hvor 27 landsbyer i den midtjyske region hver får stillet en gratis elcykel til rådighed. Projektet skal teste, om og hvordan et tohjulet transportmiddel kan forbedre de lokales mobilitet – og samtidig bidrage til at styrke det lokale fællesskab.

Af Gitte Hagsholm, redaktion@aarhusnetavis.dk

Indtil den 30. juni kunne alle landsbyer og lokalområder i Region Midtjylland med op til 3.000 indbyggere søge om at deltage i projektet Delecyklen og få stillet en gratis el-delecykel til rådighed i cirka 12 måneder.

Projektet er en del af regionens arbejde med at støtte aktive landsbyer og landdistrikter med mere bæredygtig mobilitet. Håbet er, at elcykler på længere sigt kan blive en del af løsningen på, at der nogle steder er langt mellem busser og stoppesteder, og at mange familier derfor anskaffer bil nummer to eller tre.

Oprindeligt havde man fra regionens side tænkt sig, at 10 til 15 testlandsbyer skulle deltage; men projektet viste sig at have stor interesse, og regionen har modtaget ansøgninger fra 65 landsbyer fordelt over hele midtjylland.

Man har derfor udvalgt 27 landsbyer, der nu skal være med til at teste, om en delecykel på el kan være et alternativ til bilen – og samtidig være med til at styrke det lokale fællesskab, når man bor på landet.

– Det er klart, at de 27 el-delecykler ikke er en erstatning for kollektiv trafik, men det et forsøg i bestræbelserne på at finde nye transportformer og samtidig udvikle landsbyerne. Vi forventede 10 til 15 landsbyer, men den store interesse og mange gode ansøgninger har fået os til at udvide projektet, så flere kan være med. Det er jeg både glad for og stolt af, siger Bent B. Graversen (V), udvalgsformand for Udvalget for Regional Udvikling.

Fælles booking-platform

Region Midtjylland sørger for, at hver af de 27 landsbyer får adgang til en fælles online booking-platform til deres elcykel eller el-ladcykel i den enkelte landsby. Men hvordan det skal fungere i de enkelte landsbyer, er der ikke helt styr på endnu.

Hvad nu, hvis ‘Kurt’ fra Borum booker elcyklen til Aarhus, hvor han tager toget for at besøge familien på Sjælland i tre dage? Så er der jo ikke andre borgere, der har glæde af cyklen. Hvordan skal det løses?

– Vi er naturligvis opmærksomme på, at der kan blive nogle udfordringer med, hvordan man vil koordinere brugen af én elcykel i den enkelte landsby. Men vi har netop udpeget landsbyer, der i deres ansøgning kom med ret specifikke beskrivelser af, hvordan man har tænkt sig at benytte elcyklen. Så vi har stor tillid til, at man finder lokale løsninger, så elcyklen kommer flest muligt til gode, siger Bent B. Graversen.

Foruden booking-platformen står regionen for fuld service af cyklerne, så landsbyerne ikke har udgifter med forsøget.

Kan beholde cyklerne

Cyklerne kommer ud til de 27 udvalgte landsbyer i løbet af august, og efter forsøgsperioden på cirka et år kan de landsbyer, der har brugt elcyklerne meget, få tilbudt at beholde elcyklerne og selv føre deleordningen videre.

– Vi forestiller os og håber, at forsøget vil inspirere lokalområderne til for eksempel selv at investere i fællesejede elcykler – eventuelt ved medfinansiering fra regionen. Nu skal vi først høste erfaringerne fra projektet, som vi har store forventninger til, siger Bent B. Graversen.

Præcist hvordan man vil vurdere hvilke landsbyer, der i sidste ende gør sig fortjent til at beholde elcyklen, er der ikke noget klart svar på, men ifølge udvalgsformanden vil det blandt andet ske på baggrund af de data, man henter fra booking-platformen.

Fakta om Delecyklen 

Erfaringer fra lignende forsøg i større byer viser, at muligheden for at låne elcykler er attraktivt. Men der er ikke mange erfaringer med lignende tiltag i landsbyer.

 • 65 landsbyer og landdistrikter fra 18 midtjyske kommuner havde ansøgt om at deltage i Delecyklen-projektet.
 • 27 landsbyer er blevet udvalgt ud fra flere kriterier, bl.a. motivation for projektet, eksempler på delecykel-aktiviteter og om, at delecyklen kan stå overdækket på et centralt sted i landsbyen med mulighed for sikker aflåsning.
 • De 27 landsbyer:
  • Alken – Skanderborg Kommune
  • Alling – Skanderborg Kommune
  • Borum – Aarhus Kommune
  • Dollerup – Viborg Kommune
  • Durup – Skive Kommune
  • Faster-Astrup – Ringkøbing Skjern Kommune
  • Feldborg – Herning Kommune
  • Følle – Syddjurs Kommune
  • Handbjerg – Holstebro Kommune
  • Hemmed – Norddjurs Kommune
  • Hinge-Nørskovlund – Silkeborg Kommune
  • Kloster – Ringkøbing Skjern Kommune
  • Knebel – Syddjurs Kommune
  • Knejsted – Randers Kommune
  • Korning – Hedensted Kommune
  • Labing – Aarhus Kommune
  • Lem – Skive Kommune
  • Lyngå – Favrskov Kommune
  • Mesing – Skanderborg Kommune
  • No – Ringkøbing Skjern Kommune
  • Ommestrup – Syddjurs Kommune
  • Roum – Viborg Kommune
  • Sevel – Holstebro Kommune
  • Spentrup – Randers Kommune
  • Stoholm – Viborg Kommune
  • Træden – Horsens Kommune
  • Vitten – Favrskov Kommune
 • Det koster ingenting for landsbyerne at være en del af projektet. Region Midtjylland dækker udgifterne til cyklerne, låseordning, reparation samt bookingside.
 • Efter den et-årige periode vil landsbyer, der har brugt Delecyklen meget, få mulighed for at beholde cyklerne.
 • Delecyklen-projektet skal være med til at teste, om en delecykel i nogle sammenhænge kan være et alternativ til bilen, når man bor på landet. Og om det at deles om cykler samtidigt styrker fællesskabet i landsbyen.
Kortet viser, hvor i Region Midtjylland de 27 kommende el-cykel-landsbyer ligger. Illustration: Region Midtjylland

 

Kommentarer