Debat og politik

Vi skal have arbejdspligt til alle ledige, der kan arbejde

Sagen om den københavnske virksomhed, der kun fik besat to ud af 450 ledige stillinger med kandidater fra jobcentret, har været diskuteret flittigt de seneste par uger. Politikere, jobcentre, a-kasser og faglige organisationer har stået i kø for at forklare, hvorfor problemet vedrører “den anden part”, og hvorfor de ikke selv er en del af problemet. Parterne har været forbløffende tavse om, hvordan de hver især selv kan bidrage til en løsning.

Det er ikke godt nok. Historien fra København er ikke enestående. Vi oplever lige nu en stor efterspørgsel på arbejdskraft, hvor særligt ufaglærte jobs i hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsjobs er svære at besætte. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 80 procent af virksomhederne i hotelbranchen mangler arbejdskraft.

Det duer ikke. Det er vigtigt, at vi kan sikre arbejdskraft til virksomhederne for at skabe et solidt økonomisk fundament efter en lang periode med corona-nedlukninger. Det skal vi understøtte bedst muligt – især, når vi har over 108.000 ledige på offentlig forsørgelse, hvoraf de fleste sagtens vil kunne varetage et ufaglært arbejde.

Vi kan med rette være stolte af det danske velfærdssamfund, som giver ledige ret til forsørgelsesydelser fra det offentlige. Men med rettigheder følger også pligter, og en af dem er at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Skiftende ministre har tilkendegivet et ønske om arbejdspligt til flygtninge. Det giver god mening, men hvorfor kun denne målgruppe? Måske er tiden moden til, at alle ledige på offentlig forsørgelse – og som er vurderet parate til job – skal mødes med et klart krav om at arbejde?

Jeg er sikker på, at langt de fleste århusianere gerne vil arbejde og tjene sine egne penge. At have noget at stå op til om morgenen. At være en del af et arbejdsfællesskab. Men der er noget galt, når det ikke er muligt at besætte f.eks. ufaglærte stillinger. Derfor er der behov for at stille tydeligere krav, så flere anspores til at vælge et job fremfor offentlig forsørgelse. Hvem er klar til at tage et ansvar?

Kommentarer